Magunkról

Társadalometikai Kör

2008. évben célunk volt társadalometikai kérdésekről

  • beszélgetni
  • gondolatokat cserélni
  • véleményeket meghallgatni
  • fogalmakat tisztázni

Úgy gondoltuk, hogy a társadalom és annak szellemének  sajátos helyzete miatt e szándékok és célok értékes kezdeményezések lehetnek. Emiatt 2008-ban Társadalometikai Kört hoztunk létre, amelynek rendszeresen vannak programjai és találkozási alkalmai. A részvétel nincs kifejezett tagsági viszonyhoz kötve, bárki eljöhet alkalmainkra.

Beran Ferenc dr

A Társadalometikai Kör vezetője Dr. Beran Ferenc plébános, egyetemi docens, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja, aki egyetemi és főiskolai oktatóként etikai és társadalometikai kérdésekkel foglalkozik. Ezek közül a legfontosabbak: lelkiismeret nevelése, társadalometikai értékek és alapelvek, politikai etika és ökológiai etika.

A Társadalometikai Kör rendezvényein a téma iránt érdeklődők –  köztük mérnökök, közgazdászok, banki tanácsadók, bölcsészek, kutatók, üzleti életben tevékenykedők, tanárok, szerzetesek – rendszeresen vagy alkalomszerűen vesznek részt.

Rendszeres összejöveteleink

clockA Társadalometikai Kör szokásos, rendszeres heti összejövetele:
Időpont: minden pénteken 19 órakor kezdődik és 21 óráig tart.

Hely: 1023 Budapest, II. ker, Felhévízi út 2.
Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia közösségi épülete, közel a Bécsi út és a Szépvölgyi út sarkához. A bejárati kapunál csengeni kell.
A hely térképen itt látszik.
Amennyiben valamely kiemelt téma lesz megvitatva vagy egy rangosabb előadót hívunk meg a következő alkalmunkra, úgy az összejövetel konkrét témája a főoldalunkon megtekinthető.

Témáink és bejegyzéseink

Érdeklődőink az oldalainkon a “társadalometika” szokásos témáit és a témák leírását egyaránt  megtalálják. A témákhoz kapcsolódóan szemelvény-bejegyzéseket is csatolunk a társadalmat éppen aktuálisan érintő kérdésekről, valamint a korábbi programjaink leírását is besoroltuk az egyes témákhoz.

Immár több mint 10 éve működtetve ezeket az oldalakat, felhívjuk arra az érdekességre a figyelmet, hogy azok a kérdések, amelyek a közéletet ma foglalkoztatják, már több évvel korábban felmerültek nálunk, akár téma bejegyzésként, akár korábbi programjainkon. Ezt a bejegyzések mellett szereplő dátumok alapján vehetjük észre.