“Civitas Fortissima” – Balassagyarmat, a legbátrabb város

2005. évi XXXIX. törvény “Civitas Fortissima” – Balassagyarmat, a legbátrabb városról

Az Országgyűlés fejet hajt Balassagyarmat lakóinak és védőinek az 1919-es támadás idején a város hősies védelmében tanúsított bátor magatartása előtt, ezért az alábbi törvényt alkotja:

1. §  Az Országgyűlés Balassagyarmat védőinek tántoríthatatlan bátorságát örök emlékezetül törvénybe iktatja.
2. §  Az Országgyűlés Balassagyarmat városnak a “Legbátrabb Város” (“Civitas Fortissima”) címet adományozza.
3. §  Balassagyarmat város címere a “Civitas Fortissima” jelszóval egészül ki.
4. §  Ez a törvény a kihirdetését kővető 8. napon lép hatályba.

““Civitas Fortissima” – Balassagyarmat, a legbátrabb város” bővebben