A demokrácia és a jogállam mesterséges hamis fogalmak

Bogár László szerint a demokrácia meg a jogállam mesterséges hamis fogalmak. Mivel a mindenkori nép mindig a szellemi hierarchia legalsó szintjét jelenti, így a világtörténelem leghamisabb és legcinikusabb állítása az, hogy valaha is volt, van, vagy lesz olyan, hogy a nép uralma, vagyis demokrácia. A fogalom nyilvánvaló önellentmondás. „Megkonstruálásuknak” egyetlen célja az volt, hogy az engedelmes munkaerővé és fogyasztóvá tett „emberiséget” önmaga uralmának hamis illúziójával „ajándékozza” meg. Hogy aztán Isten helyett a „népre” hivatkozva lelki, erkölcsi, szellemi értelemben végleg felszámoljon mindent, ami még emberre emlékeztetne.

Mindent el kell törölni, ami még az ember eredendő szakrális önazonosságára, hagyományaira emlékeztet, ki kell szaggatni a gyökereket, és az így gyökértelenné tett emberek már szinte bármire rávehetők. Amit önironikus keserűséggel mi itt Magyarországon „nép-nemzetnek” szoktunk nevezni, az a világerő szóhasználatában maga a fasizmus, de minimum szélsőjobboldal, populizmus, autokrácia stb., ami a demokrácia és jogállam keretei között hivatalból üldözendő. Az Európai Unió uralmi struktúrái egy önfelszámolást jelentő hamis és pusztító identitást akarnak Európára kényszeríteni. A legtöbb országban az önazonosság minden elemét sikerült úgy szétverni, hogy a népesség többsége ma már lelkesen számolja fel önmagát minden különösebb ösztönzés nélkül is.

A magyar kormány éppen Európa és Magyarország lét-érdekeit védve lép fel ezzel a pusztító törekvéssel szemben. Varga Judit miniszterasszonynak igaza van abban, hogy e mögött masszív globális hatalmi érdekek húzódnak meg.

Forrás: preshaz.eu

Köszönet Krómer Istvánnak!