A négy sarkalatos erény-2: Igazságosság

A Társadalometikai Kör, valamint a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács keretében működő Teremtésvédelmi Műhely kezdeményezésére Dr. Beran Ferenc plébános vezetésével négy alkalommal beszélgetéses foglalkozások voltak / lesznek a négy sarkalatos erényről.  E második alkalom témája az IGAZSÁGOSSÁG volt és 2018. október 12-én pénteken este héttől kilencig tartott a Budapest-Újlak Sarlós Boldogasszony Plébánián.

A téma az „Idők Jelei” vitairatok újabb kötetének (2018. ÚJRA NÉVEN NEVEZZÜK Erények a közéletben?) kiadása miatt vetődött fel. A foglalkozáson részvevőknek most is és még a későbbi alkalmakkor is fog jutni valószínűleg ebből a könyvből néhány nyomtatott példány. A kötet egyébként a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének honlapján keresztül is elérhető:

https://www.keesz.hu/ujra-neven-nevezzuk

A tanácstermet zsúfolásig megtöltő hallgatóság előtt Ferenc atya egy háromnegyed órás áttekintést adott, majd pedig az éppen most a médiában is megjelenő „Az idők jelei” című 1 őra 2 perc hosszú filmet végignéztük együtt.

A további program-tervek:

Harmadjára (2018. november 9-én), a MÉRTÉKLETESSÉG,
végül (2018. december 14-én) az ERŐSSÉG következik.