Ima a kárpátaljaiakért

 · Védelmezd, Urunk, azokat a férfiakat, akiket katonának vittek. Te védd meg testük és lelkük épségét, és vezéreld haza őket a családjukhoz.

·  Azokért a családokért kérünk, akik a behívástól való félelemben élnek. Őrizd meg szívüket és értelmüket a Te békédben!

·  Kérünk, Urunk, a külföldre kényszerült kárpátaljai fiatalokért! Ne engedd, hogy elvesszenek a világban! Segíts nekik, hogy értelmes tevékenységre és közösségre találjanak – és add meg nekik is a békét!

·  A szétszakadt kárpátaljai családokért kérünk Téged, Urunk! A távolság ellenére is tartsd meg a házastársak egységét, és segítsd őket a mihamarabbi találkozás felé!

·  A Kárpátalján egyedül maradt idősekért kérünk Téged, Urunk! Te legyél társuk a magányban, és küldj hozzájuk jólelkű segítőket!

·  Kérünk a háborúban elhunytakért – vedd lelküket magadhoz, hogy a Te végtelen szeretetedben mindörökre a Te békédben örvendezzenek!

·  Segíts, Urunk, hogy a kárpátaljai nemzetiségek között megmaradjon a békesség.

·  Add, Uram, hogy a sötétségbe a Feltámadt Krisztus fényét vihessük, mindenhová, ahová küldesz minket! Segíts felismernünk ezeket a helyzeteket, és add meg az erőt és a bátorságot, a Te Szentlelkedet, hogy a Te képviseletedben cselekedjünk!

Kísérlet családi erőszakra

Na, haladjunk a korral: magam is megpróbálkoztam, hogyan lehetek erőszakos otthon.

Először megnéztem a szobaajtókat, de egyikben sem volt kulcs, az unokák miatt azokat valahova gondosan eltettük. Ez tehát ugrott, így nem leszek képes bezárni a feleségemet az egyik szobába.

Olvass tovább

Szent József, a Szent Szűz jegyese

Szent József, légy házunk ura,
Kis családunk patrónusa!
Egyetértés, hű szeretet
Egyesítse szíveinket!
Az ég felé mutass utat,
Gyámolítsd az ellankadtat!
Küzdelmünkben légy segélyünk,
Erényekben példaképünk!
Átadjuk a ház kulcsait,
Oltalmazd és védd lakóit!
Zárd ki mindazt, ami káros,
Ami üdvünkre hátrányos!
Engedd be az Isten-áldást,
Minden jónak gyarapodást!
Ajánlj minket Jézusodnak
És szeplőtlen Szűz Arádnak,
Hogy családunk kisded háza
Názáretnek legyen mása!

Ámen

Egy bíboros a „Demos II” álnevet használva munkatervet javasol a következő pápa számára

A CNA Katolikus Hírügynökségnél megjelent hír szerint egy anonimitásba burkolózó bíboros „Demos II” néven tett közzé egy írást az olasz „Bussola Quotidiana” (Napi iránytű) elnevezésű weboldalon, amelyben hét feladatot javasol Ferenc pápa majdani utódjának. A hat nyelven kiadott szöveg „A Vatikán holnapja” címet viseli.

Olvass tovább

Jóságos Jézusom

Íme, jóságos Jézusom, térdre borulok szent színed előtt,
és lelkem egész buzgóságával kérlek és könyörgöm Hozzád;
öntsd szívembe a hit, a remény és a szeretet élő érzelmeit,
bűneim fölötti igaz bánatot és azok jóvátételéért elszánt erős akaratot.
Megilletődéssel és szívbéli fájdalommal veszem fontolóra öt szent sebedet
és elmélkedem fölöttük, szemen előtt tartva,
amit Dávid próféta megmondott rólad, jóságos Jézusom:
“Átlyuggatták kezemet és lábamat, és megszámlálták minden csontomat”.
Ámen

Nagyböjti péntekeken kereszt előtt.

Utolsó összejövetelünk volt: Febr. 4. 16 óra Szent Ilona szigetéről

Személyes összejöveteleink a Társadalometikai Kör keretében általában péntek esténként vannak, este 19 és 21 óra között a Budapest-Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia Közösségi Házában. Ezek apropójaként a világ történései adódnak, amelyeket valódi társadalmi-erkölcsi problémákat vetnek fel bennünk, keresztényekben. Nem minden péntek este találkozunk, hanem csak akkor, amikor meghirdetjük azt. Bárki érdeklődő részt vehet az alkalmainkon!

A mostani előadás kivételesen nem pénteken, hanem 2024. február 4-én, vasárnap délután 16 órakor volt. Előadók: a Lőrincz házaspár, Ádám és Sári. Vetítettképes élménybeszámolót tartottak Szent Ilona szigetéről, ahol ők egy évet töltöttek. Előadásukra szeretettel és szentilonai finomsággal vártak minket.

Ahol volt, a hely: 1023 Budapest, II. ker, Felhévízi út 2. Szent István terem az alagsorban.
Ez az Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia Közösségi Háza, közel a Bécsi út és a Szépvölgyi út sarkához.
A hely a térképen itt látszik.

Szent Korona-tan katolikus szemmel

2024. január 5-én, pénteken este 19 órától Plébániánk Közösségi Házában, a Szent István teremben hangzott el Dr. Tóth Judit előadása „Szent Korona-tan katolikus szemmel” címmel.