Az Úrral való egység imája

Imádott Jézusom!

A mi lábunk együtt járjon.
A kezünk együtt gyűjtsön.
A szívünk együtt dobbanjon.
A bensőnk együtt érezzen.
Az elménk gondolata egy legyen.
A fülünk együtt figyeljen a csöndességre.
A mi szemünk egymásba nézzen és (tekintetünk) összeforrjon.
Az ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért.

Forrás: Szeretetláng

(Imprimatur Nro. 494-4/2009 Dr. Péter Card. Erdő Archiepiscopus Strigoniensis-Budapestinensis)