„Civitas Fortissima” – Balassagyarmat, a legbátrabb város

2005. évi XXXIX. törvény „Civitas Fortissima” – Balassagyarmat, a legbátrabb városról

Az Országgyűlés fejet hajt Balassagyarmat lakóinak és védőinek az 1919-es támadás idején a város hősies védelmében tanúsított bátor magatartása előtt, ezért az alábbi törvényt alkotja:

1. §  Az Országgyűlés Balassagyarmat védőinek tántoríthatatlan bátorságát örök emlékezetül törvénybe iktatja.
2. §  Az Országgyűlés Balassagyarmat városnak a „Legbátrabb Város” („Civitas Fortissima”) címet adományozza.
3. §  Balassagyarmat város címere a „Civitas Fortissima” jelszóval egészül ki.
4. §  Ez a törvény a kihirdetését kővető 8. napon lép hatályba.

A törvény indokolása

1919 . január 29-én a szomszédos ellenséges haderő szeretett volna betörni országunk területére. Úgy gondolták, hogy az ellenállás nélküli, védtelen Balassagyarmaton pillanatok alatt áthaladhatnak . A város hős lakossága és a környékén állomásozó magyar katonaság azonban ellenállt a betolakodóknak . A városban és környékén élő vasutasok, diákok vezetésével megszervezték az ellenállást . Az igen komoly harc ellenére sikerült megvédeni a Balassagyarmatot és lakóit, de többen életükkel fizettek a város és ezen keresztül hazánk jelentős területének akkori függetlenségért. A törvény emléket állít a Balassagyarmatnak, legbátrabb városnak és védőinek.

A törvényt 2005.06.04-én hirdették ki.

Szólj hozzá!