„Communitas Fortissima” – Kercaszomor a legbátrabb falu

2008. évi LXIV. törvény „Communitas Fortissima” – Kercaszomor a legbátrabb faluról

Az Országgyűlés fejet hajt Kercaszomor lakóinak, a falujuk Magyarországhoz tartozása érdekében indított, 1920-as fegyveres felkelésben tanúsított bátor magatartása előtt, ezért az alábbi törvényt alkotja:

1.§  Az Országgyűlés Kercaszomor védőinek tántoríthatatlan bátorságát – örök emlékezetül – törvénybe iktatja.
2.§  Az Országgyűlés Kercaszomor községnek a „Legbátrabb falu” („Communitas Fortissima”) címet adományozza.
3.§  Kercaszomor község címere a „Communitas Fortissima” jelszóval egészül ki.
4.§  Ez a törvény a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

A törvény indokolása

Szomoróc községet, a mai Kercaszomor részét, 1919. augusztusában – annak ellenére, hogy a békeszerződés által megállapított határ Magyarországnak ítélte – a jugoszláv állam fennhatósága alá vették.

A szomoróciak hiába tiltakoztak, a trianoni hatalmasságok nem kívántak velük foglalkozni. Ezért a kilátástalanságot feloldandó, saját kezükbe vették sorsukat. 1920. augusztus 1-én éjszaka Ránkai hadnagy 17 határőrrel, és a hozzájuk csatlakozó kercai férfiakkal, megrohamozta a Szomorócot megszálló katonaságot. A meglepett jugoszlávok fegyvereiket eldobálva, menekülésbe fogtak. A szomoróci férfiak e fegyverekkel csatlakoztak Ránkai hadnagy csoportjához. A hadnagyot az önkényes akció miatt leváltották, a szomoróci lakosságra – a bátor kiállás miatt – megtorlás várt. A fegyveres csoport több tagját letartóztatták.

Mégis helytállásuk nem volt hiábavaló, hiszen másfél év múlva a határmegállapító bizottság, e bátor tett által is befolyásolva, több községgel együtt, Szomorócot ismét Magyarországnak ítélte. 1922. február 9-ét, a második világháború végéig, a község minden évben megünnepelte. Ennek emlékét őrzi a harangláb újraöntetett harangjának felirata is.

A Vas Megyei Közgyűlés 2002. május 16-án kezdeményezte a Kormánynál Kercaszomor község számára a „Communitas Fortissima”, azaz a „legbátrabb község” cím adományozását.

2004. december 13-án T/13343. számon törvényjavaslat kezdeményezte Balassagyarmat város számára a legbátrabb város „Civitas Fortissima” cím megadását. A parlament döntése értelmében mindez 2005. június 4-én a 2005. évi XXXIX. törvénnyel kihirdetésre került.

2005. november 18-án T/18242. számon már kezdeményezésre került Kercaszomor község számára a legbátrabb község cím adományozása. Az irományt az Önkormányzati bizottság 2005. december 12-én megtárgyalta és azt általános vitára alkalmasnak találta, a törvény elfogadására ebben a parlamenti ciklusban nem került sor.

Mindezek figyelembe vételével az Országgyűlés Kercaszomor községnek a Communitas Fortissima, azaz a legbátrabb község címet adományozza.

A törvényt 2008.11.12-én hirdették ki.

Szólj hozzá!