Jóságos Jézusom

Íme, jóságos Jézusom, térdre borulok szent színed előtt,
és lelkem egész buzgóságával kérlek és könyörgöm Hozzád;
öntsd szívembe a hit, a remény és a szeretet élő érzelmeit,
bűneim fölötti igaz bánatot és azok jóvátételéért elszánt erős akaratot.
Megilletődéssel és szívbéli fájdalommal veszem fontolóra öt szent sebedet
és elmélkedem fölöttük, szemen előtt tartva,
amit Dávid próféta megmondott rólad, jóságos Jézusom:
“Átlyuggatták kezemet és lábamat, és megszámlálták minden csontomat”.
Ámen

Nagyböjti péntekeken kereszt előtt.