Magunkról

Társadalometikai Kör mostani aktualitás

Legközelebbi összejövetelünk

A kezdet

2008. évben célunk volt társadalometikai kérdésekről

  • beszélgetni
  • gondolatokat cserélni
  • véleményeket meghallgatni
  • fogalmakat tisztázni

Úgy gondoltuk, hogy a társadalom és annak szellemének  sajátos helyzete miatt e szándékok és célok értékes kezdeményezések lehetnek. Emiatt 2008-ban Társadalometikai Kört hoztunk létre, amelynek rendszeresen vannak / voltak programjai és találkozási alkalmai. A részvétel nincs kifejezett tagsági viszonyhoz kötve, bárki eljöhet alkalmainkra.

Beran Ferenc dr

A Társadalometikai Kör vezetője Dr. Beran Ferenc plébános, egyetemi docens, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja, aki egyetemi és főiskolai oktatóként etikai és társadalometikai kérdésekkel foglalkozik. Ezek közül a legfontosabbak: lelkiismeret nevelése, társadalometikai értékek és alapelvek, politikai etika és ökológiai etika.

A Társadalometikai Kör rendezvényein a téma iránt érdeklődők –  köztük mérnökök, közgazdászok, bölcsészek, kutatók, üzleti életben tevékenykedők, tanárok, szerzetesek – vesznek részt.

WEB oldalunk

Érdeklődőink az oldalainkon a „társadalometika” szokásos témáit és a témák leírását egyaránt  megtalálják. A témákhoz kapcsolódóan szemelvény-bejegyzéseket is csatolunk a társadalmat éppen aktuálisan érintő kérdésekről, valamint a korábbi programjaink leírását is besoroltuk az egyes témákhoz.

Immár több mint 10 éve működtetve ezeket az oldalakat, felhívjuk arra az érdekességre a figyelmet, hogy azok a kérdések, amelyek a közéletet ma foglalkoztatják, már több évvel korábban felmerültek nálunk, akár téma bejegyzésként, akár korábbi programjainkon. Ezt a bejegyzések mellett szereplő dátumok alapján vehetjük észre.