Pákozdi József: Multi Level Marketing és személyesség, rádióriporttal

A 2010.01.22-i est témája a direkt termékértékesítéseknél gyakran alkalmazott hálózatépítési módszer, az MLM (Multi Level Marketing, közelítő fordítása: többszintű piaci tevékenység) volt. Magyarországon közismerten bizonyos tisztítószerek, kozmetikai szerek, stb. személytől személyig folytatott értékesítése ilyen keretekben folyik. A témáról a Társadalometikai Kör vezetőjével és tagjaival  a Katolikus Rádió „Életre-való” családi magazin műsora „Az üzletben nincs barátság – és fordítva?” címmel Pákozdi József szerkesztő egy  rádióriportot is készített.

Az est folyamán az MLM-mel kapcsolatosan a következő problémák vetődtek fel:

  • A tevékenységbe éppen bevonandó személy első feladata a személyes, baráti (feltétlen szeretet szerinti) körének üzletiesítése.
  • A személynek olyan betanult érvelést, titkolózást, csábítást kell begyakorolnia, ami meglehetősen alantas, üzleties, illúziókba ringató.
  • A hálózatépítés során az üzleti tevékenységbe éppen bevont személy a saját baráti körét egy „felsőbb szintű kapcsolatának” adja át  üzletszerzés céljából.
  • Ennak gyakori kerete az, hogy a bevont, de még kezdő személynek csupán az a feladata, hogy meghívja, összegyűjtse – titkolódzva, csábítgatva – a saját barátait egy alkalomra, és annak  kezdetén tanúsítsa, hogy az ott megjelenő „felsőbb kapcsolat” megbízható, ajánlata nagyszerű. Állítása ekkor többnyire még megalapozatlan, hiszen mindazt még maga sem tudta kipróbálni, még csak az elején tart az üzletnek.
  • Az alkalom során már e dörzsölt „felsőbb szintű kapcsolat” az, aki kidolgozott érvelési technikával, csoportdinamikai módszerrel bűvkörébe vonja a számára ismeretlen, ám felkínált baráti kör tagjait.

Szólj hozzá!