Alapelvek

A természet-törvény a kultúrák sokféleségében azáltal kapcsolja össze az embereket, hogy közös alapelveket fektet le. Jóllehet érvényesítése megkívánja az életkörülmények térbeli, időbeli és körülmények adta sokféleségéhez való alkalmazását, önmagában változhatatlan, az eszmék és erkölcsök változása közben is fennmarad, és elősegíti ezek fejlődését. Még ha alapelveit tagadják is, sem kitörölni, sem kiirtani nem lehet az emberi szívből. Mindig újra feltámad és hat az egyének és társadalmak életében.

(Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma, 141. pont)
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_hu.html

Az alapelvek a  következők: