Alapvető értékek

Az Egyház társadalmi tanítása az emberhez méltó társadalom felépítéséhez nélkülözhetetlen alapelveken kívül az alapvető értékeket is felmutatja. Az alapelvek és értékek között kétségkívül kapcsolat van, amennyiben a közösségi értékek azt az értékelést juttatják kifejezésre, amely kijár annak az erkölcsi jónak, amelynek elérésére pedig maguk az alapelvek irányulnak, amikor vonatkoztatási pontokként adódnak a társadalmi élet alkalmas szerveződése és rendezett folyása számára. Ezért az értékek a maguk részéről megkívánják egyfelől a társadalmi élet alapelveinek alkalmazását, másfelől az erények személyes gyakorlását, tehát az ezen értékeknek megfelelő etikus magatartásformákat.

(Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma, 197. pont)
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_hu.html

Az alapvető emberi értékek megelőzik még az alapelveket is. Ezek a következők: