Szabadság

A szabadság az ember istenképűségének legmagasabb rendű jele, következésképpen jele minden emberi személy magasztos méltóságának. A szabadság emberek közötti kapcsolatokban valósul meg. Minden emberi személynek, mivel Isten képmására teremtetett, természetes joga, hogy szabad és felelősségteljes lényként ismerjék el; ez mindenkit a másiknak kijáró tiszteletre kötelez. A szabadság gyakorlásának joga olyan követelmény, amely elválaszthatatlan az emberi személy méltóságától.

A szabadság jelentése nem korlátozható a pusztán individuális szemlélet szintjére, és nem szűkíthető le a személyes szabadság önkényes, kontroll nélküli gyakorlására: A szabadság nem az Én valamiféle öntörvényűségében, kapcsolat nélküli voltában teljesedik ki; ténylegesen csak ott létezik, ahol a személyeket az igazság és az igazságosság által szabályozott kölcsönös kapcsolatok egyesítik. A szabadság fogalma csak akkor kapja meg a maga mélységét és szélességét, ha tartalmi elemeinek teljessége társadalmi szinten is biztosítva van.

A szabadságnak – mint minden emberi személy egyedülálló volta kifejeződésének – az értékét akkor tartják tiszteletben, ha a közösség minden tagja képes megvalósítani saját személyes küldetését abban, hogy keresi az igazságot, megvallja saját vallási meggyőződését, maga dönt önnön életállapotáról és, amennyire lehetősége van rá, munkájáról, gazdasági, társadalmi és politikai kérdésekben kezdeményezőként lép fel. Mindennek szilárd jogi keretek között, a közjó és a közrend keretein belül és minden körülmények között a felelősség jegyében kell történnie.

A szabadságnak másfelől abban a képességben is kifejezésre kell jutnia, amellyel az ember visszautasítja az erkölcsi rosszat, bármilyen formában jelentkezik is, továbbá a hatékony távolságtartásban mindattól, ami akadályozhatja személyes, családi, közösségi fejlődését. A szabadság teljessége az egyetemes közjó távlatába illeszkedő valódi jóra irányuló önrendelkezés képességében és lehetőségében áll.

 

Részlet az Egyház társadalmi tanításának kompendiumából, a 199. ponttól
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_hu.html