Nemzetközi közösség

Az emberi személy központi értéke, a személyek és népek természetes törekvése, hogy egymás között kapcsolatokat létesítsenek: ez alapvető előfeltétele valódi nemzetközi közösség megalkotásának, amelynek a megszervezése a valódi egyetemes közjóra kell irányuljon. Bár a valódi nemzetközi közösség iránti óhaj egyre szélesedik, az emberiség családjának egysége még nem valósult meg, mert materialista és nacionalista ideológiák azt megakadályozzák. Ezek tagadják azokat az értékeket, amelyeknek hordozója a maga egészében és minden dimenziójában – anyagi és lelki, egyéni és közösségi dimenziójában szemlélt – személy. Különösképpen minden olyan elmélet és viselkedési mód elfogadhatatlan erkölcsileg, amelyre a rasszizmus vagy a faji diszkrimináció nyomja rá a bélyegét. A nemzetek együttélése ugyanazokon az értékeken nyugszik, amelyeknek az egyes emberek együttélését is meg kell határozniuk: az igazságon, az igazságosságon, a szolidaritáson és a szabadságon.

A jog eszköz a nemzetközi rend vagy a politikai közösségek együttélésének biztosítására, amelyek mindegyike saját polgárai javára törekszik, közösen pedig minden nép javára kell törekedniük, mert meg vannak győződve arról, hogy egy nemzet boldogulása elválaszthatatlanul összekapcsolódik az emberiség egész családjának boldogulásával.

A nemzetközi közösség jogközösség, amelynek a léte valamennyi tagállamának szuverenitásán nyugszik, amelyek függetlenségét nem lehet alárendelő kapcsolatok által semmibe venni vagy korlátozni. A nemzetközi közösség így felfogva egyáltalán nem jelenti azt, hogy valamely nép megkülönböztető és sajátos ismertető jegyei viszonylagossá vagy semmivé válnának, hanem éppen hogy erősebben jutnak kifejezésre. A megkülönböztető önazonosság felértékelését segíti, ha meghaladjuk a megosztottság különféle formáit, amelyek a népek elszigetelődésével fenyegetnek, s fogékonnyá teszik őket a destabilizáló következményekkel járó önzésre.

(Részletek az Egyház társadalmi tanításának kompendiumából, a 433-434. pontokból)
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_hu.html