Vád alatt a Biblia

Nagyjából háromezren demonstráltak 2022.02.13-án, vasárnap kora délután Budapesten a Finn Nagykövetség előtt. A szimpátiatüntetést civilek kezdeményezték, szolidaritást vállalva Paivi Rasanen finn politikussal, akinek hétfőn folytatódik a bírósági tárgyalása, miután egy bibliai-idézet miatt perbe fogták. Alább közreadjuk az első beszédet a tüntetésen.

Tisztelt Nagykövet Úr!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Egy finn koncepciós büntetőper okán gyűltünk össze, hogy kiálljunk meghurcolt finn keresztény testvéreink és mindannyiunk szabadságjogai mellett.

 • A per I. rendű vádlottja Päivi Räsänen, kereszténységét nyíltan fölvállaló parlamenti képviselő asszony, korábbi belügyminiszter. Lutheránus lelkipásztor felesége, 5-szörös édesanya, 7-szeres nagymama, orvos-doktor.
 • II. rendű vádlottja Juhana Pohjola püspök úr, a Finn Evangélikus Missziói Egyházkerület püspöke.

Finnország főügyésze népcsoport elleni uszítással vádolja őket, mert a nyilvánosság elé tárták a Biblia házassági, családi és szexuáletikai tanításának néhány vonatkozását. A főügyész szerint tehát bűncselekmény a zsidó-keresztény civilizáció, az európai kultúra alapját képező Szentírás idézése, tanításának megvallása és az ezek alapján megfogalmazott értékítélet. Ezt mi határozottan visszautasítjuk!!!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Történelmi per ez. Eddig ugyanis még a legelvetemültebb diktátorok sem próbálták soha kriminalizálni a házasság és a család természetéről szóló bibliai alapelveket, még ha ők maguk és a társadalom egy része nem is éltek ezekkel harmóniában. A finn főügyész azonban erre vállalkozott. Jogot formált a Biblia átírására, mégpedig büntetőszankciók bevetésével.

A kiinduló vádpont a képviselő asszonynak egy 2019-es Twitter-üzenete. Ebben a Bibliából kifotózva posztolta a homoszexualitást természetellenesként és Isten előtti bűnként leíró szövegrészt, Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből és egy mondatos megjegyzéssel megismételte a benne foglalt nézetet.

A természetellenes szexualitást elítélő bibliai sorok közzétételének ügye tényleg sokkoló. De nem az idézet tartalma, hanem a büntetőjogi reakció miatt! Ha valahol a Biblia idézése nem okozhat megrökönyödést, akkor az a Szentföldön kívül éppen Európa. Európa, ahol korábbi jelenléte mellett a Biblia maga az európai könyvnyomtatás első terméke is! Gutenberg Bibliájára célzok! A Biblia az európai civilizációtól elválaszthatatlan, ezért a tartalmáról való közbeszéd korlátozása Európa ellenes merénylet is! Nálunk Európában otthon van a Biblia – nem hagyjuk száműzni!

Egy másik vádpont azon alapul, hogy a képviselő asszony, a „Férfivá és nővé teremtette őket” című 2004-es röpiratában a keresztény házassági és családi etikát összefoglalva, kiállt a természetes nemi identitásforma és az ezen alapuló természetes családmodell mellett. Az írás a Finn Evangélikus Missziói Egyházkerület honlapján máig elérhető. A kiadásban Pohjola püspök úr működött közre.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Képzeljék el, ebben az írásban az szerepel, hogy a férfi az tényleg férfi, a nő pedig tényleg nő. Ha ez még nem lenne elég, a gyerekeket a nők szülik és a férfiak nemzik. Emiatt a család alapját képező házasság két biológiailag különnemű személy szövetsége. Ezért azt, ami eltér ettől az emberiség kezdete óta mindennapi tapasztalattól, azt nem lehet a főszabály rangjára emelni. A természettörvény ugyanis nem hajol meg emberi elképzelések előtt, nem változik meg semmilyen bírói ítélettől.

Nem véletlen, hogy az összes vallás egyetért ezekben a teremetés rendjét tükröző biológiai tényekben. Sőt, az ókori görög- és római kultúrára köztudottan jellemző erkölcsi szabadosság ellenére még a Jézus Krisztust megfeszítő római birodalom joga maga is kimondta:

„A házasság egy férfi és egy nő egyesülése, amely egész életükön át tartó szövetséget alkot, ésmagában foglalja az isteni és emberi kiváltságok közös élvezetét.” (Modestinus római jogtudós definíciója a házasságról.)

Tehát a természetes házasság mibenlétében – heteroszexuális jellegében – még Krisztus üldözői és követői is egyetértettek! De nem így a finn állami főügyészség, aki szerint ennek hangoztatása és indokolása bűncselekmény, mert sérti az úgynevezett LMBTQ közösség érzékenységét, ezért népcsoport elleni uszítást képez! Ez maga az őrület!

Őrültség, ami ráadásul már jogi koncepcióvá dagad! A történelem arra tanít, hogy az őrület nem ismer határokat, a törvényeket már sokszor maga alá gyűrte! A vádlottak melletti szolidaritásunk kinyilvánítása mellett azért is gyűltünk össze, hogy ennek, a Finnországon messze túlmutató őrületnek is határozottan ellenálljunk!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ez a koncepciós per nyílt támadás egyszerre több alapjog ellen is. Egyaránt lábbal tiporja:

 • a szabad vélemény-nyilvánításhoz (szólásszabadsághoz),
 • a sajtószabadsághoz és
 • a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való alapjogokat

Ez a koncepciós per tehát messze túlmutat a vallásszabadságon és egyenesen a demokrácia alapjaiba gázol!

A szólásszabadság lényegéhez tartozik a különböző nézetek szabad kifejtése és ütközetése! Igazság- és értéktartalmuktól függetlenül! Különösen áll ez a közügyekre vonatkozó véleményekre, értékítéletekre (mint amilyen a házasság és családvédelem is). E nélkül nem tudnak társadalmilag megméretni a különböző nézetek, nem tud kialakulni demokratikus közvélemény, ami pedig alapja a demokratikus társadalomnak. Mivel ez a büntetőper a magának a szólásszabadságnak az elfojtására irányul, ezért nyílt kihívás a demokrácia ellen is!

Ha az európai kultúra gyökerét képező, több évezredes bibliai nézetek hangoztatását kriminalizálnák, nem lenne többé olyan nézet, amit ne lehetne egy ilyen precedens után betiltani. Ha a Biblia sorait cenzúrázni lehet, akkor nincs az az írás, ami ne válhatna áldozattá. Ez még magának az LMBTQ lobbinak sem lehet érdeke, ha egy csöppnyi kis józansággal néznek erre a kérdésre.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A vallásszabadság még ezen fölül is, önmagában is garantálja a vallási meggyőződés szabad kinyilvánítását, tanítását, hirdetését.

Az egyházi autonómiát is súlyosan sérti, hogy a főügyész magára a bibliai szövegértelmezésre is kiterjesztette hatáskörét. Állami megmondó-emberként, ellentmondást nem tűrően. Büntetőjogi kényszerrel fenyegetve akarja előírni, hogyan magyarázza a Bibliát az egyház és a keresztények.

Tisztelettel kérdezem Finnország főügyészétől: mi köze van önnek mindehhez?  Mit keres az elefánt a porcelánboltban?

Nem elszigetelt, hanem vírusként terjedő jelenségről van szó! Angliában a múlt évben megbilincselve vezettek el egy 71 éves lelkészt az utcai szószékről, miután a természetes családmodellről, a férfi és nő közötti házasságról beszélt egy utcai rendezvényen. Németországban szintén a múlt évben, csaknem ötezer euróra büntetett meg a bíróság egy lengyel katolikus papot egy német magazinban megjelent újságcikke miatt, amiben kritizálta az egyházon belül is terjedő homoszexuális-tendenciákat.

Bilincs, bírság, büntetőeljárás! – Ez nem szabad vita, nem véleményütköztetés! Ez már a keresztényüldözés útjára lépés Európában is, ami szemünk előtt bontakozik ki! Kérdezem ezért a szabadságjogokra szavakban olyannyira érzékeny európai uniós vezetőktől: látják önök mindezt egyáltalán?

 • Von der Leyen elnök asszony?
 • Jourova, európai értékvédelemért felelős alelnök asszony?
 • Helena Dalli, egyenlőségügyi biztos asszony,

mit kívánnak most tenni???

Hát önök ott az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi (LIBE) Bizottságban alszanak ilyenkor? Hol marad a jogállamiság sérelmének fölemlegetése? Küldenek megfigyelőt a tárgyalásra?

Tisztelt Hölgyek és Urak ott a finn igazságszolgáltatásban és ott az uniós intézményekben!

Megnyugtatjuk önöket: bármit csinálnak is, mi, szabadságszerető polgárok/keresztények, akkor is nőnek fogjuk mondani a születési neme szerinti nőt és férfinek a férfit; anyának az anyát, apának az apát; és védelmezni fogjuk a természet rendjét, a természetes házasságot és családot! Akkor is, ha önök akár a fejük tetejére állnak is! Akármilyen törvényeket is diktálnak, bármilyen büntetéssel is fenyegetnek, bármilyen ítéleteket is hoznak,

 • mi nem engedünk szabadságainkból,
 • megmaradunk és kitartunk a normalitás mellett

és végsőkig küzdeni fogunk mindezeknek nem csak a védelméért, hanem érvényesüléséért is! Együtt valljuk Szent Péterrel: Inkább Istennek kell engedni, hogy nem az embereknek!

De mindemellett bízunk a finn büntetőbíróság függetlenségében, pártatlanságában és józan eszében. Bízunk benne, hogy felmentő ítélet születik, ami éppen a konstruktőrök terveivel ellenkező hatást válthat ki: a tagadáskultúra áradásával szembeni precedenst teremthet. Tisztelt Bíróság, az önök történelmi próbája ez! Drukkolunk, hogy megállják a helyüket!

Kedves Képviselő Asszony és Püspök Úr!

Nem csak önök ketten ülnek a finnországi vádlottak padján, hanem önökkel együtt eleink végeláthatatlan sora. Többek között:

 • Ádám és Éva (egy férfi és egy nő: mindannyiunk ősapja és ősanyja)!
 • Mózes, Illés, Ézsaiás, Jeremiás, Szent Péter, Szent Pál és az apostolok mind!
 • És lélekben mi is, mindannyian!

Ott ül a vádpadon maga a természet rendje, az emberi civilizáció, és a keresztény gyökerektől elválaszthatatlan európai kultúra! Ott ül maga az egész Biblia, a Biblia terjesztői, kiadói, kinyomtatói (Gutenberggel egyetemben)! És mindenek fölött ott van Önökkel maga a Szentírás Szerzője, a Mindenható!

Ezúton kívánunk erőt, további elszántságot Päivi Räsänen képviselő asszonynak és Juhana Pohjola püspök úrnak, továbbá az őket támogató finn keresztényeknek, polgároknak! Büszkék vagyunk Önökre, imádkozunk Önökért és a normalitás diadaláért!

Isten áldja meg és védelmezze Önöket!

A beszédet mondta:
Dr. Mészáros István László
a Hit Gyülekezete Szent Pál Akadémia rektor-helyettese