Páll Zsombor: Milyen perspektívát jelent Magyarországnak a mezőgazdaság?

pallzsombor2A Társadalometikai Kör 2012. április 13-i estjének meghívott előadója Páll Zsombor volt, aki a magyar mezőgazdaságról „Milyen perspektívát jelent Magyarországnak a mezőgazdaság?”címmel tartott tartalmas, magas szintű és mégis végig érdekfeszítő előadást, népes hallgatóság előtt.

Páll Zsombor a németországi Leibniz Institut für Agrarentwicklung in Mittel und Osteuropa (IAMO, magyar fordításban: Közép- és Kelet-európai Agrárfejlesztési Intézet), egy Kelet-Közép-Európa agrárgazdaságát kutató intézet ösztöndíjas munkatársa. Kutatási területe a nemzetközi agrárkereskedelem.

Előadásában a magyar mezőgazdaság és a hozzá szorosan kapcsolódó élelmiszeripar helyzetét és jelentőségét mutatta be, valamint a lehetséges fejlesztési irányokat tekintette át. Az elején elemezte a magyar mezőgazdaság helyét a nemzetgazdaságban kifejezetten nemzetközi kitekintéssel, ezután a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar helyzetét illetve az érvényesülő tendenciákat tekintette át gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból (a kiskereskedelem néhány lényeges kérdésére is kitérve). A következő rész a világ agrártermelésébe és élelmiszer-fogyasztásába engedett rövid betekintést (azokra a folyamatokra koncentrálva, amelyek a magyar mezőgazdaság szempontjából fontosak). Ezek alapján az előadó a magyar mezőgazdaság három lehetséges fejlesztési irányát mutatta be és elemezte, azok etikai vetületeit is bemutatva.

A Társadalometikai Kör korábbi beszélgetéseire tekintettel kitért a dán sertéshús-termelés és feldolgozás jellemzőinek (tulajdon- és termelési viszonyok) ismertetésére is.

Az előadás az alábbi lényeges kérdésekre adott továbbgondolható válaszokat:

  • Milyen szerepe van a mezőgazdaságnak és a hozzá szorosan kapcsolódó élelmiszeriparnak a nemzetgazdaságban és a társadalomban?
  • Milyen tendenciák érvényesülnek magyar mezőgazdaságban és élelmiszeriparban?
  • Milyen szerepe lehet a mezőgazdaságnak és élelmiszeriparnak a foglalkoztatásban?
  • Milyen folyamatok alakítják a világ agrártermelését és élelmiszer-fogyasztását és mi következik ezekből a magyar mezőgazdaságra?
  • Milyen fő fejlesztési irányok képzelhetőek el a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar jövőjében?

Az előadást szolid, tartalmas diszkusszió, számtalan kérdés, megjegyzés kísérte. Az előadó szerényen, de sikeresen tudta a kulturált vitát mederben tartani és a nagyfokú érdeklődés mellett is jó légkörben, eredményesen tudott kielégítő válaszokat adni a terület iránt laikusként érdeklődő, ám más végzettségű, tudású társaság szerteágazó kérdéseire. A program és az előadó igen jó visszhangot keltett, abból is erre következtetve, ahogy utólag a résztvevők nyilatkoztak.

Szólj hozzá!